Energia elektryczna mimo tego, iż jest wszechobecna, to nie można zapominać, że jest po prostu niebezpieczna. Może na przykład spowodować pożar, gdy dojdzie do zwarcia instalacji. Na szczęście można się przed tym zabezpieczyć. W tym celu stosowane są na przykład transformatory separacyjne. Czym one są, jakie wyróżniamy ich typy i jak działają?

Transformatory separacyjne – czym są?

Urządzenia takie jak transformatory specjalne to specjalne urządzenia, które mają na celu wzmacniać ochronę przeciwpożarową. Stosowane są w miejscach, w których występuje podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Są one przeznaczone do miejsc, w których konieczna jest separacja napięciowa ze względów bezpieczeństwa.

Jednym z urządzeń, które są podobne do transformatorów są autotrasnformatory. Są one jednak znacznie mniejsze, gdyż w nich znajdziemy tylko jedno uzwojenie, które jednocześnie ma funkcję pierwotnego oraz wtórnego uzwojenia. Z tego powodu produkuje się je z mniejszej liczby komponentów.

Rodzaje transformatorów separacyjnych

Najbardziej podstawowe są transformatory separacyjne jednofazowe otwarte. W nich obecne są co najmniej dwa uzwojenia, lecz mają jedną wadę, gdyż są w stanie obsłużyć tylko jedną fazę prądu. Różnią się od nich transformatory trójfazowe otwarte oraz obudowane. Największa różnica pomiędzy tymi dwoma typami to obecność obudowy w transformatorach obudowanych, która ma chronić je przed czynnikami zewnętrznymi. Transformatory trójfazowe obsługują do trzech faz prądu. Najczęściej tworzy się je po prostu łącząc transformatory jednofazowe.

Jak działają transformatory separacyjne?

Transformatory separacyjne są stosowane w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, czy też we wnętrzach metalowych kotłów, zbiorników oraz silosów. Zazwyczaj posiadają napięcie wyjściowe na dokładnie takim samym poziomie, co wejściowe. W momencie, gdy prąd trafia do transformatora jest on przesyłany do pracującego urządzenia, lecz zapobiega przepływie prądu przez ciało użytkownika, czy też jego powrotowi do przewodu neutralnego.

Dodaj komentarz