Przyciągają nie tylko wiernych danego wyznania chcących uczestniczyć w nabożeństwach, ale też skupiają wzrok przedstawicieli innych wspólnot, turystów, a także ateistów umiejących docenić piękno architektury. Czasem jednak ich bryła wymaga interwencji. Obiekty sakralne, jak wszystkie budynki, nie są w stanie oprzeć się upływowi lat i potrzebują odpowiednich zabiegów, by odzyskać dawny blask. Jak proces przywracania świetności się odbywa?

Czym są obiekty sakralne?

Mianem obiektów sakralnych określa się budynki, w których odbywają się uroczystości związane z oddawaniem się kultowi religijnemu. Inaczej, ośrodki tegoż kultu, w których spotykają się wierni konkretnego wyznania i praktykują zgodnie z zasadami głoszonymi w naukach kościoła.

Oprócz kościołów wymienić można meczety, synagogi, klasztory, kaplice, cerkwie, sanktuaria, bazyliki oraz cmentarze. Wiele z nich wyróżnia się bogatą historią i zachwyca formą oraz detalami. Z czasem zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz widać pojawiające się skazy i właśnie z myślą o takich obiektach dedykowany jest remont obiektów sakralnych w Poznaniu, choć i w pozostałych regionach Polski tego typu usługi są oferowane.

Renowacja budynków o charakterze religijnym

Konserwacja obiektu obejmować może elewację, dach, posadzki, schody czy ściany wewnętrzne. Wszystko zależy od stanu świątyni.

Prace przebiegają z należytą starannością, aby nie narazić delikatnych struktur na dalsze uszkodzenia. Jeśli remont dotyczy budynku o walorach zabytkowych, niezbędne przed wdrożeniem jakichkolwiek czynności będą konsultacje z miejscowym konserwatorem zabytków. Musi zatwierdzić przygotowaną koncepcję i dopiero wtedy można zainicjować działania renowacyjne.

Warto pamiętać, że renowacja nie jest tym samym co adaptacja budynków zabytkowych w Poznaniu. Drugie z pojęć odnosi się bowiem do nadania zabytkowemu obiektowi innej roli, ale bez utraty walorów historycznych. Zachowanie dziedzictwa jest niezwykle istotne i da się to pogodzić z przystosowaniem budynku do współczesności.

Dodaj komentarz