Rejestracja pojazdów jest procesem koniecznym dla każdego właściciela samochodu, motocykla czy innych pojazdów mechanicznych. W Polsce rejestracja pojazdów odbywa się w Urzędzie Komunikacji, którym kieruje Kierownik Urzędu Komunikacji. W tym artykule przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące rejestracji pojazdów, w tym wymagane dokumenty i procedury.

Rejestracja pojazdu — ważne dokumenty

Do rejestracja  pojazdu niezbędne są następujące dokumenty: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości właściciela pojazdu, dokument potwierdzający posiadanie prawa do dysponowania pojazdem (dowód rejestracyjny pojazdu, umowa kupna-sprzedaży lub umowa leasingowa), dokument potwierdzający ważność przeglądu technicznego pojazdu oraz polisa ubezpieczeniowa OC. Dodatkowo, w zależności od rodzaju pojazdu, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak karta pojazdu w przypadku pojazdów ciężarowych, świadectwo homologacji w przypadku pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy w Polsce, czy też dokumenty potwierdzające wykonanie modyfikacji lub innych zmian w pojeździe.

Procedura rejestracji pojazdu składa się z kilku kroków. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek rejestracyjny, który można pobrać bezpośrednio z Urzędu Komunikacji lub też wypełnić online. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w wydziale komunikacji w Urzędzie Komunikacji. Następnie pojazd musi przejść badanie techniczne w stacji kontroli pojazdów, które potwierdzi jego zgodność z normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pozytywny wynik badania technicznego jest niezbędny do rejestracji pojazdu.

Uiszczenie opłat z rejestracją pojazdu

Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłat związanych z rejestracją pojazdu i ubezpieczenia. Opłaty te składają się z opłaty skarbowej oraz opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Wysokość opłat zależy od rodzaju pojazdu, jego mocy oraz daty pierwszej rejestracji.

Po złożeniu wymaganych dokumentów pozytywnym wyniku badania technicznego oraz opłaceniu opłat związanych z rejestracją pojazdu, wydział komunikacji w Urzędzie Komunikacji wyda dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, które będą uprawniać właściciela pojazdu do poruszania się po drogach publicznych. Ważne jest, aby dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne były przechowywane w samochodzie i były na widocznym miejscu.

Dodaj komentarz