Policealne kształcenie zawodowe to skuteczny sposób zdobywania specjalistycznych umiejętności i wiedzy, które można bezpośrednio zastosować na rynku pracy. Zobacz, jakie są najpopularniejsze kierunki w szkołach policealnych, które przyciągają uczniów!

Informatyka

Współczesna era cyfrowa zwiększyła zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych. Szkoły policealne w Polsce oferują programy wyposażające uczniów w praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia oprogramowania, wsparcia IT, administracji siecią i cyberbezpieczeństwa.

Turystyka

Rozwijająca się branża turystyczna doprowadziła do wzrostu zainteresowania szkołami zawodowymi związanymi z hotelarstwem i turystyką. Uczniowie zdobywają wówczas wiedzę w zarządzaniu hotelami, sztuce kulinarnej, planowaniu wydarzeń i obsłudze klienta, przygotowując się do kariery w tętniącym życiem sektorze turystycznym.

Branża beauty

W branży beauty szkoły policealne mogą zaprezentować szeroką gamę kierunków, które pozwalają na otrzymanie odpowiedniego przygotowania do pracy we własnym zakresie lub znalezienia zatrudnienia w salonach kosmetycznych, spa i wellness. Największym powodzeniem cieszą się kierunek technik usług kosmetycznych.

Branża zdrowotna

Sektor opieki zdrowotnej jest podstawą każdego społeczeństwa. Szkoły policealne w Polsce oferują programy z zakresu medycyny, aby zaspokoić zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów. Przykładowo szkoła policealna Kraków może zaoferować w tym zakresie kierunki takie jak technik farmacji, technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik radiolog, protetyk słuchu.

Opieka nad innymi osobami

Również szkoły policealne oferują szeroką gamę kierunków związanych z opieką, ponieważ zapotrzebowanie na opiekunów jest obecnie bardzo duże zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zaliczane są do nich kierunki takie jak opiekun osoby starszej, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa czy opiekunka dziecięca.

Zarządzanie i administracja

Kierunki z zakresu administracji i zarządzania w szkołach policealnych są przeznaczone dla uczniów pragnących wejść do świata biznesu. Programy te obejmują takie obszary, jak przedsiębiorczość, archiwizowanie, finanse i zarządzanie projektami, przygotowując uczniów do ról w różnych branżach.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dzięki szkołom policealnym można uzyskać również odpowiednie przygotowanie w dziedzinie BHP do pracy jako technik BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważny obszar w wielu firmach, na przykład podczas budowy czy codziennego funkcjonowania firm, aby zapewnić pracownikom właściwą ochronę.

Dodaj komentarz