Wszelkie prace realizowane w leśnictwie zawsze będą koncentrować się na większej wydajności i korzystaniu z innowacyjnych technologii. Aktualnie coraz większe zastosowanie znajdują głowice harwesterowe, dzięki którym można znacznie szybciej i bardziej precyzyjnie pozyskiwać drewno.

Jakie branże najczęściej wykorzystują harwestery?

Harwestery to bardzo nowoczesne urządzenia, które mogą stosować wiele zróżnicowanych głowic w zależności od charakterystyki wykonywanych prac. Są zawansowane technologicznie i najczęściej są stosowane w leśnictwie. Różnego typu głowice harwesterowe w Augustowie stosuje się do pozyskiwania drewna z drzew takich jak sosna, dąb, jesion i świerk.

Poza tym urządzenia takie na dużą skale wykorzystywane są w przemyśle drzewnym, a konkretnie chodzi o cięcie i obróbkę drewna. Dzięki takim głowicom może ono być przycinane na mniejsze elementy takie jak deski, bale i płyty.

Tego typu głowice bardzo popularne także będą w energetyce. Firmy energetyczne zlecają pozyskiwanie drewna, które potem wykorzystywane jest do produkcji biopaliw albo innych źródeł energii odnawialnej.

Czy głowice harwesterowe mają związek z ekologią?

Coraz częściej także w kontekście każdego przemysłu mówi się o rozwiązaniach ekologicznych. W przypadku takich głowic mają one także znaczenie w kontekście ochrony środowiska. Stosuje się je w bardzo różnych inwestycjach związanych z programami ochrony środowiska, a konkretnie chodzi o rekultywację terenów leśnych albo pozyskiwanie drewna w sposób selektywny. W ten sposób zmniejsza się wpływ na środowisko naturalne.

Dodatkowo tak jak czasami w przypadku różnych remontów infrastrukturalnych wykorzystuje się żurawie leśne, tak samo w budownictwie głowice harwesterowe mają duże znaczenie w pozyskiwaniu materiału. Dzięki nim firmy budowlane mogą się wyposażyć w drewno, które potem służy do produkcji elementów konstrukcyjnych takich jak belki, krokwie albo słupy. Maszyny takie obecnie wykorzystuje się coraz częściej z uwagi na większe zapotrzebowanie na budownictwo drewniane.

Dodaj komentarz